เมนูหลัก
   ประวัติสำนักงาน
   สารสนเทศชุมชน
   โครงสร้างองค์กร
   บุคคลากรสำนักงาน
   ประมวลภาพกิจกรรม
   สายตรงพัฒนาการอำเภอ
   ติดต่อ - สอบถาม
   ผู้ดูแลระบบ
   ลิงค์พัฒนาชุมชน
  อำเภอเมือง
   อำเภอปากพนัง
   อำเภอพรหมคีรี
   อำเภอลานสกา
   อำเภอพิปูน
   อำเภอฉวาง
   อำเภอเชียรใหญ่
   อำเภอท่าศาลา
   อำเภอทุ่งสง
   อำเภอนาบอน
   อำเภอทุ่งใหญ่
   อำเภอร่อนพิบูลย์
   อำเภอสิชล
   อำเภอขนอม
   อำเภอบางขัน
   อำเภอจุฬาภรณ์
   อำเภอพระพรหม
   อำเภอนบพิตำ
   อำเภอช้างกลาง
   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
   อำเภอชะอวด
   อำเภอถ้ำพรรณรา
   อำเภอหัวไทร
 
HOT MENU
  กิจกรรมเด่น
   ศูนย์สินค้าชุมชน คนขนอม
  14 ก.พ. 2555 - เปิดแล้ว ศูนย์สินค้าชุมชน คนขนอม...
  แนะนำแหล่งท่องเที่ยว และสินค้า OTOP

   น้ำตกในเพลา
  20 มี.ค. 2555 - สงบ สดชื่น เย็นสบาย เมื่อได้เยือ......

   กะปิแขวงเภา
  20 มี.ค. 2555 - หอมเคยแท้ รสและกลิ่นแบบดั้งเดิมข......
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    การรณรงค์ ให้สตรีในอำเภอขนอมสมัครเป็นสมาชิกกองทุน...  [20 มี.ค. 2555 ]
    เปิดศูนย์สินค้าชุมชน คนขนอม  [14 ก.พ. 2555 ]
    ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกและ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบ...  [12 ม.ค. 2555 ]
    ศูนย์ศึกษาและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ   [28 ธ.ค. 2554 ]
    งานที่ทำด้วยจิตใจเสียสละ  [28 ธ.ค. 2554 ]
    หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  [28 ธ.ค. 2554 ]
    โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น...  [28 ธ.ค. 2554 ]
  หนังสือราชการ
New Document
New Document
New Document
New Document
 
  ข่าวเมืองนครฯ วันนี้
ปฏิทินกิจกรรมสำนักงาน
เช็คเมล์
หนังสือสั่งการ / คำสั่ง
ศูนยประสานสั่งการร่วม
กรมส่งเสริมการปกครอง
นครทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม2549 มีผู้เยี่ยมชมจำนวน    คน